vent3

COACHING

“People are not lazy. They simply have impotent goals – that is, goals that do not inspire them.”
– Tony Robbins

Coaching är en tankeväckande och kreativ process som hjälper dig att du maximerar din personliga och professionella potential. Coaching kan hjälpa dig att hitta dina egna svar och lösningar. Coaching handlar om att sätta upp professionella eller personliga mål och göra planer för att ta sig dit. Coaching handlar om att hjälpa människor att hjälpa sig själva, att hjälpa dem hitta sitt bästa jag. En coach är en samtalspartner som vill se människor utvecklas och utnyttja sin fulla potential.

Coaching är ett professionellt verktyg vars syfte är att fokusera på och nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner och drömmar såväl i jobbet som privat. Coachingens syfte är också att göra dig medveten om din potential och dina utvecklingsmöjligheter.

En bärande idé inom coaching är att varje människa själv har svaren eller vet var de kan hitta dem. Coachen hjälper till att fokusera på det som är viktigast, i rrkesliv och karriär eller privatliv. Klienten bestämmer vilket ämne och vilket område av livet som coachingen ska gälla.

Coachen hjälper till att hitta drivkrafter, att se saker från nya vinklar, att tydliggöra problem och möjligheter, att frigöra potential och att nå klientens mål. Coaching innebär förändring och utveckling, det bygger på klientens vilja att förändras. Förändring kan bara komma inifrån. Coachen har inga färdiga svar utan coaching är en process där coachen sporrar sin klient att själv komma fram till svar och lösningar. En coach hjälper sin klient att beskriva nuläge, att sätta mål, att hitta en väg till målen och att uppfylla sina mål.

De elva coachkompetenserna som en Diplomerad ICF coach ska behärska är:

1. Etik och professionalitet
2. Coachingöverenskommelse
3. Förtroende och närhet
4. Coachingnärvaro
5. Aktivt lyssnande
6. Kraftfulla frågor
7. Direkt kommunikation
8. Skapa medvetenhet
9. Utforma handlingar
10. Planera och sätta mål
11. Framsteg och ansvarstagande