Unknown

MINDFULNESS

“The present moment is filled with joy and happiness. If you are attentive, you will see it.” 
- Thích Nhất Hạnh-

Bakgrund Mindfulness
Mindfulness har sitt ursprung i öst där den används som meditationsmetod och ingår i den buddistiska traditionen.

Jon Kabat-Zinn
Mindfulness som den praktiseras i väst är inspirerad av den amerikanska professorn i medicin Jon Kabat-Zinn. Han intresserade sig först för hur mindfulness med meditationstekniker från öst kunde användas mot stress och vid smärtlindring. Detta skedde 1979. Han använde sig av buddistiska meditationsmetoder men tog bort det mesta av det religösa och filosofiska innehållet, allt för att anpassa det hela mot väst.

Jon Kabat-Zinn har arbetat fram en metod som bl.a. innehåller meditation med fokus på andningen, yoga, kroppsskanning och meditativ gång. Han har skapt ett program med dagliga övningar som heter Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR).

”Mindfulness är den medvetenhet som uppstår när vi uppmärksammar något avsiktligen, i nuet, som det är och fritt från bedömning.” – Jon Kabat-Zinn

Vad är mindfullness?
Mindfulness är en livsstil, ett tillstånd av icke-dömande medveten närvaro. Mindfullness är också en meditationsteknik som kan ge mer avslappnade, närvarande, kreativa och kärleksfulla människor.

Mindfulness är ett förhållningssätt som utvecklar uppmärksamhet, medvetenhet och medkänsla. Att vara mindful handlar om att vara fullt medveten om vad som sker i nuet utan filter och utan att bedöma det som sker.  Oavsett livssituation och oavsett om du är kroniskt sjuk eller inte kan du med träning minska din stress och ditt lidande samt öka din livskvalitet.  Egentligen är det fråga om att göra de resurser som du redan har medvetna för att sedan utveckla dem.
Med enkla övningar lär du dig att bli alltmer mindful (medveten) och därigenom göra klokare val och bättre klara av pressen i privat- och yrkesliv.
Med träning lär du dig att minska din stress, bli mer uppmärksam och att fokusera på det som är väsentligt. Mindfulness hjälper också den som tränar att sova bättre. Att bättre hantera förändringar är en annan positiv effekt. Vi blir också medvetna om det vi inte kan påverka och släpper taget om det. Vi blir med träning lugnare och mer medvetna.

Vetenskapligt bevisade effekter av mindfulness:

 •  Empati och samarbete förbättras. Impulskontroll ökar och irritation minskar upp till 40%*.
 • Hållbart och expanderande ledarskap kräver en inre kvalitet hos dig som ledare som bara kan förvärvas genom självupplevd ökad medvetenhet.
 • Bättre affärsmöten, ledningsgruppsmöten och konferenser
 • Med mindfulness så blir dina medarbetare, elever, patienter och klienter bättreMi
 • Kreativitet, problemlösning och produktivitet ökar markant
 • Inlärning, koncentration och fokusering ökar med upp till 30%
 • Förbättrar sömn med upp till 35%
 • Få ett bättre liv trots smärta
 • Nedstämdhet, oro och ångest minskar med 60%*
 • Stärker immunförsvaret
 • Mindfulness som en del av sjukdomsbehandlingar

Forskning visar mätbart att mindfulness påverkar kroppens allmäntillstånd och ökar din förmåga och ditt välbefinnande i just den livssituation du är i.
Förutom uppmärksamhetsövningar och meditation så bygger mindfulness på att man övar sitt förhållningssätt till sig själv, sin omgivning och livet med nio attityder.

Mindfulness nio attityder till livet

1. Acceptans
2. Att inte döma
3. Tålamod
4. Tillit/Tilltro
5. Medveten strävan
6. Nyfikenhet
7. Att släppa taget
8. Tacksamhet
9. Generositet